Online marketing strategie

Nieuwe klanten trekken naar je bedrijf en écht opvallen tussen de concurrentie? Dan is het tijd om je te onderscheiden, zichtbaar zijn in de markt en dit goed aanpakken met een knallende online marketing strategie die daadwerkelijk resultaat levert. Als ondernemer heb je vaak wel een mooie website. Vaak gebeurt daar maar weinig spannends. Super zonde! Je website dienst als je visite kaartje maar kan je ook serieus geld opleveren. Met de juiste marketing strategie voor je website haalt jouw website leads binnen, zonder dat je daar zelf achteraan moet. Klinkt goed, vind je niet?

Wil jij:

 • Meer omzet genereren?
 • Met jouw website leads binnenhalen?
 • Minder tijd kwijt zijn aan koude sales?
 • De naamsbekendheid van jouw onderneming vergroten?

Wat is een online marketing strategie?

Een online marketingstrategie bevat alle online acties die gericht zijn op het behalen van jouw marketingdoelstellingen. Bepaal jouw doelstellingen. Laat de kracht van jouw bedrijf online zichtbaar zijn. Het kiezen van de juiste strategie voor jouw bedrijf, brengt een tal van voordelen met zich mee waaronder:

 • Eindelijk je omzet doelstellingen behalen
 • Begrijpen waar jou klanten nou écht naar op zoek zijn
 • Een duurzame groei en naamsbekendheid voor je bedrijf
 • Bouwen aan jouw merk en de merkbeleving van de doelgroep
 • Het versterken van de relatie met je huidige en potentiële klanten
 • Voldoen aan de behoeften van de klanten én deze ook nog eens overtreffen

Wat vind je terug in een online marketing strategie?

Bij mij bestaat een goede online marketingstrategie uit de volgende 7 onderdelen:

 • Een grondige analyse van de huidige middelen en online kanalen.
 • Een heldere doelgroepbeschrijving met persona’s
 • Een grondige concurrentieanalyse
 • Passende middelen en kanalen van jouw bedrijf
 • Doelstellingen die we formuleren met SMART
 • Een heldere en haalbare planning
 • Het verzamelen van data, evaluatie en bijsturen waar dat nodig is

Een krachtige online marketingstrategie begint met een diepgaande analyse van de huidige online communicatiemiddelen en de beschikbare historische gegevens. Daarna zoom je in op je doelgroep, analyseer je deze grondig en creëer je levendige persona’s. De volgende stap is een kritische blik op de concurrentie.

Zodra je in kaart hebt gebracht hoe bestaande online middelen en kanalen presteren, wie je doelgroep is en wat de concurrentie doet, ga je bekijken welke beschikbare tools en kanalen het meest geschikt zijn. Tijd om concrete en SMART-doelstellingen te formuleren.

Na het stellen van doelen, zet je een realistische planning op voor je online marketingactiviteiten en start je met de uitvoering. Cruciaal is het nauwlettend volgen van de resultaten met behulp van diverse tools. Je blijft alert, analyseert de data en past je strategie aan waar nodig is.

Deze aanpak zorgt ervoor dat je jouw online marketingstrategie optimaliseert en tijdig inspeelt op nieuwe kansen of bedreigingen die zich voordoen. Kortom, een dynamische benadering om succesvol in te spelen op de steeds veranderende online wereld.

Waarom is online strategie belangrijk?


Online marketing biedt een veelzijdige toolkit die je voor diverse doeleinden kunt inzetten. Elke situatie vraagt om een unieke mix van online marketingactiviteiten, en daar komt een doordachte online marketingstrategie om de hoek kijken. Deze strategie fungeert als jouw kompas, leidraad en beoordelingsinstrument voor alle online inspanningen.

 • Een online strategie geeft richting aan je doelstellingen
 • Het helpt bij het finetunen en optimaliseren van de marketing van je bedrijf
 • Het soort ervoor dat resultaten meetbaar worden
 • Met een goede strategie stuur je doelgericht naar de overwinning!

Hoe maak je een goede online marketing strategie?

Er zijn verschillende manier om een goede en effectieve online marketing strategie op te stellen. Het is belangrijk om de focus te leggen op de belangrijkste communicatiekanalen om de strategie uit te voeren en deze succesvol te maken.

De stappen die je onderneemt:

 • Analyseer jouw positie in de markt: wie is je doelgroep, concurrentie en wat speelt er binnen jouw bedrijf? Bepaal daarnaast met de SWOT-analyse de sterke, zwakke, kansen en bedreigingen van jouw onderneming.
 • Stel haalbare doelen vast: welke merk en verkoopdoelstellingen zijn er en in hoeveel tijd wil je dit bereiken?
 • Maak het meetbaar: hoe ga je meten of er wel of geen doelen worden behaald? Maak van te voren een planning en evalueer deze.
 • Welke tactiek past het beste bij het bedrijf: heb jij helder wat jouw positie in de markt is en welke doelen je nastreeft? Maak actiepunten op basis van jouw onderzoek en ondervindingen.